0250-830.502      0250-830.502

  Accesibilitate      lungesti@vl.e-adm.ro

CLIMA

lungesti001Clima este de tip temperat continental, beneficiind în felul acesta de cele patru anotimpuri ale anului. Temperatura medie anuală este de 10 grade Celsius, temperaturile extreme fiind vara, cu o maximă de 41,3 grade Celsius, şi iarna, cu maxima de -24,6 grade Celsius.

Fiind aşezată între dealuri, Comuna Lungeşti este adăpostită de vânturi puternice, doar Crivăţul ce vine dinspre Câmpia Română îşi face uneori intrarea prin partea de Sud a comunei, care este mai deschisă şi expusă în calea sa. Cele mai frecvente vânturi sunt din direcţia de Nord şi Est şi se formează de-a lungul văii Oltului sub influenţa maselor de aer rece. Ca intensitate ele sunt de valori mijlocii.

HIDROGRAFIA

lungesti003Teritoriul comunei Lungeşti aparţine bazinului hidrografic al Oltului. El este străbătut de la Vest la Est de pârâul Mamu. Acest pârâu izvorăşte din comuna Mădulari şi se varsă în râul Olt pe teritoriul comunei Strejeşti, Judeţul Olt.

Mamu primeşte ca afluenţi principali pe partea stângă Cojicul, Tisa Mică, Tisa Mare, Sâlea şi Valea Rea, iar pe partea sa dreaptă pe Frumuşica şi Mămuleţul. Albia lui prezintă numeroase despletiri, meandre şi albii părăsite.

SOLURILE, VEGETATIA SI FAUNA

frasin_fumureniSolurile comunei Lungeşti sunt brune de pădure, mediu humificate, aşezate pe luturi mâlo-nisipoase.
Comuna Lungeşti face parte din zona de tranziţie între formaţiunea de silvostepă şi formaţiunea forestieră. Vegetaţia forestieră se găseşte mai ales pe platforma getică a dealurilor noastre, fiind foarte bogată. Suprafaţa pădurilor ocupă peste 47% din teritoriul comunei.

Fauna se încadrează perfect în cea caracteristică zonei de deal şi de trecere de la deal la câmpie. Ea este reprezentată prin mamifere, reptile şi, mai ales, prin păsări care se întâlnesc pretutindeni: în pădure, pe deal, pe luncă şi în grădina casei. De remarcat este introducerea în urmă cu câţiva ani a cerbului lopătar şi apariţia berzelor negre.

Un merit deosebit în păstrarea florei şi faunei îl are profesorul naturalist Liviu Ionete care caută prin toate mijloacele să protejeze speciile rare de păsări. De asemenea, a reuşit să păstreze şi să declare monumente ale naturii un frasin din satul Fumureni, despre care se apreciază că are peste 400 de ani, şi un stejar din centrul civic al comunei Lungeşti care numără peste 350 de ani.