Nume Prenume

 

PRIMARUL este cel care reprezinta comuna in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoane fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.

 • asigura respectarea drepturilor si libertatilor omului;
 • asigura respectarea si executarea hotararilor Consiliului local;
 • asigura ordinea publica si linistea locuitorilor;
 • intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consilului local;
 • ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor, calamnitatilor, catastrofelor, incendiilor etc.;
 • asigura intretinerea drumurilor publice;
 • controleaza igiena si salubritatea locurilor publice;
 • conduce serviciile publice locale;
 • asigura administrarea bunurilor ce apartin orasului;
 • emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege;

In directa subordonare a PRIMARULUI sunt:

 • Viceprimar
 • Secretar