SECRETARUL comunei este functionar public de conducere. Nu poate fi membrul al unui partid politic.

  • participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local;
  • coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala;
  • avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local;
  • avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;
  • pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;
  • asigura publicitatea hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ;
  • poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritatilor publice locale, stabilite de primar;