Nume Prenume

 

 

VICEPRIMARUL comunei este ales de catre consiliul local, din randul membrilor sai. El exercita atributiile ce ii sunt delegate de catre primar, in conditiile prevazute de art.70 din Legea 215/2001.:

  • indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale;
  • controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse in vanzare pentru populatie, cu spijinul serviciilor de specialitate;
  • asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii consiliului local;
  • exercita controlul asupra activitatilor din targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie si ia masuri pentru buna functionare a acestora;
  • raspunde de iventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al orasului;
  • organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate;
  • ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel;

Compartimente si servicii in subordinea VICEPRIMARULUI:

  • Compartimentul Tehnic, Achzitii Si Lucrari Publice
  • Serviciul Public De Administrarea Domeniului Public – Privat Si Gospodarie Comunala.