HCL NR 33 Rectificarea bugetului local comunei Lungesti pe anul 2020

HCL NR 34 Alegerea presedintelui pentru a conduce sedinta consilul local

HCL NR 35 Incetarea de drept inainte de termen a mandatului de consilier local domnului Pirvu Viorel

HCL NR 36 Validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Lungesti al d-lui Lavita Dorel Dumitru

HCL NR 37 Instituirea unor masuri fiscale

HCL NR 38 Rectificarea bugetului local comunei Lungesti pe anul 2020

HCL NR 39 Aprobarea Planului Urbanistic si Regulamentului Local de Urbanism

HCL NR 40 Aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajistile aflate pe unitatea administrativ teritoriala comuna Lungesti

HCL NR 41 Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada sptembrie-noiembrie 2020