0250-830.502      0250-830.502

  Accesibilitate      lungesti@vl.e-adm.ro

Proiect hotarare aprobare plan de actiuni si lucrari de interes local 2021

Proiect hotarare aprobare excedent bugetar

Proiect de hotarare stabilire reglementari pentru diferite categorii de vehicule

Proiect de hotarare scoatere creante pers. fizice decedate

Proiect de hotarare schimbare denumire obiectiv

Proiect de hotarare rectificare buget local

Proiect de hotarare rectificare buget local (2)

Proiect de hotarare rectificare buget 2021

Proiect de hotarare privind aprobarea redeventei lunare pt. bunurile apartinand domeniului public

Proiect de hotarare privind aprobare preturi si tarife serv. public alimentare cu apa si canalizare

Proiect de hotarare preluarea fara plata autovehicul

Proiect de hotarare predare temporara segment de drum

Proiect de hotarare modificare organigrama si stat de functii

Proiect de hotarare insusire rezultate inventariere generala

Proiect de hotarare indexare niveluri valori impozabile aplicabile in 2022

Proiect de hotarare incheiere acord colaborare gestionare deseuri

Proiect de hotarare desemnare consilieri in comisia de evaluare a SG

Proiect de hotarare delegare gestiune serv. public de alimentare cu apa si canalizare

Proiect de hotarare atribuire teren Simion Samir Ionout

Proiect de hotarare atribuire teren Florea Ion Adrian

Proiect de hotarare aprobare salarii de baza 2021

Proiect de hotarare aprobare retea scolara

Proiect de hotarare aprobare rectificare buget local

Proiect de hotarare aprobare organigrama si stat de functii 2021

Proiect de hotarare aprobare obiectiv de investitii

Proiect de hotarare aprobare modificare organigrama si stat de functii

Proiect de hotarare aprobare burse elevi

Proiect de hotarare aprobare buget local pe 2021

Proiect de hotarare alegere presedinte de sedinta

Proiect de hotarare alegere presedinte de sedinta (2)

Proiect de hotarare alegere pres. de sedinta

Proiect de hot. aprobare modificare organigrama si stat de functii

Proiect de aprobare pentru suplimentare lucrari obiectiv

Proiect de aprobare pentru suplimentare lucrari obiectiv pod