Memoriu PUG LUNGESTI 2020 FINAL+26.06.2020

PL.2a SITUATIA EXISTENTA Lungesti 13-26.06.2020

PL.2b SITUATIA EXISTENTA Lungesti 13-26.06.2020

PL.2c SITUATIA EXISTENTA Lungesti 13-26.06.2020

PL.2d SITUATIA EXISTENTA Lungesti 13-26.06.2020

PL.3.2a REGLEMENTARI ZONE ISTORICE Lungesti 13-26.06.2020

PL.3.2b REGLEMENTARI ZONE ISTORICE Lungesti 13-26.06.2020

PL.3.2c REGLEMENTARI ZONE ISTORICE Lungesti 13-26.06.2020

PL.3.2d REGLEMENTARI ZONE ISTORICE Lungesti 13-26.06.2020

PL.3a REGLEMENTARI URBANISTICE Lungesti 13-26.06.2020

PL.3b REGLEMENTARI URBANISTICE Lungesti 13-26.06.2020

PL.3c REGLEMENTARI URBANISTICE Lungesti 13-26.06.2020

PL.3d REGLEMENTARI URBANISTICE Lungesti 13-26.06.2020

PL.4a REGLEMENTARI EDILITARE Lungesti 13-26.06.2020

PL.4b REGLEMENTARI EDILITARE Lungesti 13-26.06.2020

PL.4c REGLEMENTARI EDILITARE Lungesti 13-26.06.2020

PL.4d REGLEMENTARI EDILITARE Lungesti 13-26.06.2020

PL.5a PROPRIETATE TERENURI Lungesti 13-26.06.2020

PL.5b PROPRIETATE TERENURI Lungesti 13-26.06.2020

PL.5c PROPRIETATE TERENURI Lungesti 13-26.06.2020

PL.5d PROPRIETATE TERENURI Lungesti 13-26.06.2020

RLU- PUG LUNGESTI 2020 FINAL2.2+ORDIN 239 ANRE-22.07.2020