Raport privind situatia bunurilor din domeniul public si privat UAT Lungesti la data de 31.12.2019