Raport privind starea economica,sociala si de mediu UAT Lungesti 2019