0250-830.502      0250-830.502

  Accesibilitate      lungesti@vl.e-adm.ro

Judetul ValceaComuna Lungeşti este situată în partea de Sud-Est a judeţului Vâlcea. Este formată din şase sate: Gănţulei, Stăneşti-Lunca, Lungeşti, Fumureni, Dumbrava, Carcadieşti. Se află la 65 de km de reşedinţa de judeţ, la aproximativ 18 km de Municipiul Drăgăşani şi la 40 de km de Municipiul Slatina.

Comuna Lungeşti are ca vecini în partea de Nord şi Nord-Est comuna Ştefăneşti, în partea de Est comuna Grădinari (judeţul Olt), la Sud-Est comuna Strejeşti (satul Strejeştii de Sus – judeţul Olt), în partea de Vest comuna Şuşani, în partea de Nord-Vest comuna Mădulari, iar în partea de Nord comunele Creţeni şi Suteşti.

Această aşezare se întinde de-a lungul pârâului Mamu pe lungimea de 22 de km.

 

DATE GEOGRAFICE

Teritoriul comunei Lungeşti, fiind situat pe terasele Oltului şi pe dealurile aparţinând platformei Oltului, prezintă un relief dominat de dealuri, specific piemontului Getic. Cu toate acestea, locuitorii beneficiază de o platformă de câmpie în punctul „Peret” care se întinde pe o suprafaţă de 230 de hectare, socotită de localnici grânarul comunei. Aşezată în partea de Est a comunei, această întindere netedă de pământ prevesteşte, parcă, prologul Câmpiei Române. Dealurile care străjuiesc de-o parte şi de alta comuna sunt de înălţimi mici (184-284 m.), pe ele cultivându-se cereale, dar mai ales viţă de vie şi pomi fructiferi. Aceste dealuri reprezintă ultima prelungire a platformei Oltului. Culmile lor sunt puternic fragmentate de cursul pârâului Mamu.