• Construire pod din beton armat peste paraul Mamu, sat Dumbrava, punct Neamtu, Comuna Lungesti, judetul Valcea
 • Reabilitarea si Modernizarea Scolii Gimnaziale Lungesti
 • Reabilitarea si modernizarea Dispensarului Uman Lungesti, Comuna Lungesti, Judetul Valcea
 •  Amenajare Gradinita+Scoala cu clasele I-IVLiviu Ionete,sat Fumureni, comuna Lungesti, judetul Valcea
 • Constructie drum DC 54 in comuna Lungesti, sat Carcadiesti, limita cu comuna Madulari, L=1,640 km, judetul Valcea
 • Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Lungesti, judetul Valcea
 • Modernizare strazi de interes local in comuna Lungesti; Pod BA peste paraul mamu, punctul Cazane, la Fumureni,comuna Lungesti, judetul Valcea
 • Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Lungesti, judetul Valcea
 • Modernizare, extindere si dotare camin cultural in comuna Lungesti, sat Fumureni, judetul Valcea si consolidare, modernizare si dotare camin cultural in comuna Lungesti, sat Lungesti, judetul Valcea
 • Imbunatirea calitatii mediului prin impadurirea terenurilor degradate in comuna Lungesti, judetul Valcea
 • Construire sala de sport scolara in comuna Lungesti
 •   Situatia-proiectelor-cu-finantare-nationala-si-sau-externa (97,2 KiB, 282 hits)